Canada goose deutschland Canada goose shop http://www.unifem.ch parajumpers outlet parajumpers sale http://www.canadagoosestore.be/ canadagooseoutlet.at

Vyplacení exekuce nemovitosti | vyplacení dražby | konsolidace půjček

Dražba nemovitosti, zrušení dražby, vyplacení exekucí

Dražba nemovitosti, zrušení dražby, vyplacení exekucí

Dražba nemovitosti je výsledek exekuce na prodej nemovitosti. Samotné dražbě předchází blokace nemovitosti v katastru nemovitosti, kdy katastrální úřad na list vlastnictví dlužníka zapíše usnesení o nařízení exekuce a exekuční příkaz na prodej nemovitosti, který vydává příslušný exekutorský úřad. Pokud se nemovitý majetek nachází ve společném jmění manželů, je zablokován nerozdílně a draží se jako jeden podíl. Jestliže ovšem je dlužník pouze vlastníkem určitého ideálního podílu, do dražby jde pouze tento konkrétní podíl.

Až usnesení o nařízení exekuce nabude právní moci a soud vyznačí doložku, kterou zašle danému exekutorskému úřadu, ustanoví exekutor soudního znalce, který vyhotoví znalecký posudek s obvyklou cenou nemovitosti. O ustanovení znalce je dlužník rovněž informován.

Dalším krokem je vydání dražební vyhlášky, která musí být podle zákona veřejně přístupná. Většina exekutorů ji má vyvěšenou na svých internetových stránkách, ale povinností je ji mít uveřejněnou na úřední desce exekutorského úřadu.

V dražební vyhlášce se uvede datum, předmět a místo konání dražby. Znalecký posudek musí být přístupný k nahlédnutí. Do dražby se mohou přihlásit další věřitelé, které exekutorský úřad provádějící dražbu nevede jako oprávněné, a to prostřednictvím přihlášky pohledávky do dražby.

Dražitelé musí do určitého data uvedeného v dražební vyhlášce zaslat jistotu, částku, která je opravňuje být přítomen na dražbě. Když dražitel nevydraží nemovitost, tato částka se mu neprodleně vrátí, ve většině případech na číslo účtu, které uvede na listině dražitelů. Pokud vydraží, tato částka se odečítá od nejvyššího podání, které učinil.

Po dražbě se zasílá návrh soudu, aby rozhodnul, jaké částky, kterým věřitelům budou přisouzeny. Až po nabytí tohoto usnesení soudu, exekutorský úřad rozesílá konkrétní částky, do té doby je povinen nejvyšší podání u sebe deponovat.

V praxi je však velmi časté, že ceny vydražených nemovitostí v nedobrovolné dražbě jsou výrazně nižší, než ceny nemovitostí na běžném realitním trhu. Dlužník, jehož nemovitost se draží tak v mnoha případech přijde o velkou sumu peněz a nezřídka kdy se stává, že kvůli nízké ceně, za kterou byla nemovitost vydražena, dlužníkovi ještě zůstanou nesplacené dluhy, s kterými se bude muset vypořádat. Aby k těmto skutečnostem nedocházelo, snažíme se o pomoc dlužníkům ještě před zahájením nedobrovolné dražby. Vždy se situaci snažíme řešit zmařením dražby pro zaplacení pohledávek, a to vyplacením dluhů z exekucí, abychom nemovitost oddlužili a připravili ji tak k refinancování dlouhodobým úvěrem nebo přímo k prodeji za tržní cenu.


copyright © 2010 - exekuce-drazba.cz

Rychlý dotaz

Novinky

02.07.2014

Nyní našim klientům nabízíme sjednání nejvýhodnější půjčky na míru. Sjednejte si také půjčku online zde.

08.11.2010

Navštivte novou sekci našich stránek - slovník pojmů exekuce, dražby

16.08.2010

Pro informace, jak probíhají exekuce nemovitostí navštivte novou sekci našich stránek zde.

Anketa

Byla na Vás někdy vyhlášena exekuce?

Ano (52%)

Ne (48%)