70-485 70-489 74-338 C_THR12_66 C2020-702 C2030-283 C2150-197 C4120-782 C4120-783 CBAP FCNSP.v5 VCP-510 070-246 070-341 070-466 070-487 070-488 1Y0-200 1Z0-051 1Z0-478 300-209 642-902 70-246 98-364 C_HANASUP_1 70-461 C_TADM51_731 350-001 70-411 MB2-700 050-SEPROAUTH-02 400-101 MB2-702 070-410 070-346 100-101 70-346 70-463 700-501 70-412 C4090-958 EX200 070-463 70-331 70-457 HP0-J73 070-412 C_TFIN52_66 MB6-700 70-414 MB5-705 MB6-886 070-486 C4040-108

Vyplacení exekuce nemovitosti | vyplacení dražby | konsolidace půjček

Dražba nemovitosti, zrušení dražby, vyplacení exekucí

Dražba nemovitosti, zrušení dražby, vyplacení exekucí

Dražba nemovitosti je výsledek exekuce na prodej nemovitosti. Samotné dražbě předchází blokace nemovitosti v katastru nemovitosti, kdy katastrální úřad na list vlastnictví dlužníka zapíše usnesení o nařízení exekuce a exekuční příkaz na prodej nemovitosti, který vydává příslušný exekutorský úřad. Pokud se nemovitý majetek nachází ve společném jmění manželů, je zablokován nerozdílně a draží se jako jeden podíl. Jestliže ovšem je dlužník pouze vlastníkem určitého ideálního podílu, do dražby jde pouze tento konkrétní podíl.

Až usnesení o nařízení exekuce nabude právní moci a soud vyznačí doložku, kterou zašle danému exekutorskému úřadu, ustanoví exekutor soudního znalce, který vyhotoví znalecký posudek s obvyklou cenou nemovitosti. O ustanovení znalce je dlužník rovněž informován.

Dalším krokem je vydání dražební vyhlášky, která musí být podle zákona veřejně přístupná. Většina exekutorů ji má vyvěšenou na svých internetových stránkách, ale povinností je ji mít uveřejněnou na úřední desce exekutorského úřadu.

V dražební vyhlášce se uvede datum, předmět a místo konání dražby. Znalecký posudek musí být přístupný k nahlédnutí. Do dražby se mohou přihlásit další věřitelé, které exekutorský úřad provádějící dražbu nevede jako oprávněné, a to prostřednictvím přihlášky pohledávky do dražby.

Dražitelé musí do určitého data uvedeného v dražební vyhlášce zaslat jistotu, částku, která je opravňuje být přítomen na dražbě. Když dražitel nevydraží nemovitost, tato částka se mu neprodleně vrátí, ve většině případech na číslo účtu, které uvede na listině dražitelů. Pokud vydraží, tato částka se odečítá od nejvyššího podání, které učinil.

Po dražbě se zasílá návrh soudu, aby rozhodnul, jaké částky, kterým věřitelům budou přisouzeny. Až po nabytí tohoto usnesení soudu, exekutorský úřad rozesílá konkrétní částky, do té doby je povinen nejvyšší podání u sebe deponovat.

V praxi je však velmi časté, že ceny vydražených nemovitostí v nedobrovolné dražbě jsou výrazně nižší, než ceny nemovitostí na běžném realitním trhu. Dlužník, jehož nemovitost se draží tak v mnoha případech přijde o velkou sumu peněz a nezřídka kdy se stává, že kvůli nízké ceně, za kterou byla nemovitost vydražena, dlužníkovi ještě zůstanou nesplacené dluhy, s kterými se bude muset vypořádat. Aby k těmto skutečnostem nedocházelo, snažíme se o pomoc dlužníkům ještě před zahájením nedobrovolné dražby. Vždy se situaci snažíme řešit zmařením dražby pro zaplacení pohledávek, a to vyplacením dluhů z exekucí, abychom nemovitost oddlužili a připravili ji tak k refinancování dlouhodobým úvěrem nebo přímo k prodeji za tržní cenu.


copyright © 2010 - exekuce-drazba.cz

Kontakt

infolinka:

+420 608 577 538

provozní doba infolinky:

po - pá 9 - 18

e-mail:

info@exekuce-drazba.cz

Rychlý dotaz

Novinky

02.07.2014

Nyní našim klientům nabízíme sjednání nejvýhodnější půjčky na míru. Sjednejte si také půjčku online zde.

08.11.2010

Navštivte novou sekci našich stránek - slovník pojmů exekuce, dražby

16.08.2010

Pro informace, jak probíhají exekuce nemovitostí navštivte novou sekci našich stránek zde.

Anketa

Byla na Vás někdy vyhlášena exekuce?

Ano (52%)

Ne (48%)